fredag 10 juni 2011

pionblom
Pionen hade med nöd och näppe slagit ut när jag åkte in på BB. Nu är den nästan överblommad, underbart är kort!